Terms & Conditions

Általános üzleti feltételek

I.

Alapvető rendelkezések

 1. Ezeket az általános üzleti feltételeket (a továbbiakban csak „üzleti feltételek“) a:

  Bertrand s.r.o.
  statisztikai azonosító szám: 50 730 916
  székhely: Klincová 35Bratislava 821 08, Szlovák Köztársaság,
  bejegyezve a Bratislava I, Járásbíróságon vezetett Cégjegyzékbe, részleg s.r.o, betétlap szám: 127728/B
  kapcsolat: Unicredit Bank Czech and Slovak republik, IBAN: SK52 1111 0000 0014 1994 8006, SWIFT: UNCRSKBX
  e-mail: hello@drako.hu
  telefon: +36 70 545 8381

  honlap: www.drako.hu

  adta ki (a továbbiakban csak „eladó“)

 2. A jelen üzleti feltételek szabályozzák az eladó és a vásárló kölcsönös jogait és kötelességeit. A vásárló:
  a.) olyan természetes személy, aki vállalkozói tevékenységen kívül, fogyasztóként köt adásvételi szerződést (a továbbiakban csak: „vásárló fogyasztó“), miközben a vásárló fogyasztó az érvényes jogszabályok értelmében van meghatározva, elsősorban a hatályos Polgári Törvénykönyv (Tt. 40/1964 számú törvény) 52. § 4. bek. rendelkezései szerint, mint bármilyen természetes személy, aki olyan céllal cselekszik a www.drako.hu (a továbbiakban csak „webáruház“) internetes címen elérhető honlapon elhelyezett webes felület segítségével, amely üzleti, vállalkozói, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül áll.
  b.) más természetes vagy jogi személy, aki vállalkozói tevékenysége keretében köt adásvételi szerződést, a vállalkozói törvény vagy más külön törvény szerint, aki önállóan, saját javára és felelősségére végez jövedelemszerző tevékenységet vállalkozói vagy hasonló módon, ezt rendszeresen végezve, haszonszerzési célzattal, és az eladó valamint az állam, állami szervezet vagy önkormányzati területi egység között (a továbbiakban csak "vásárló vállalkozó"), miközben a vállalkozó a hatályos Kereskedelmi Törvénykönyv (Tt. 513/1991 sz. törvény) 2. § rendelkezései szerint van meghatározva (a továbbiakban csak: „vásárló vállalkozó“), vállalkozói tevékenysége keretében a www.drako.hu (a továbbiakban csak „webáruház“) internetes címen elérhető honlapon elhelyezett webes felület segítségével intézkedik.
 3. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződésben található esetleges eltérő megállapodás elsőbbséget élvez a jelen üzleti feltételek rendelkezéseivel szemben.
 4. A jelen üzleti feltételek és az adásvételi szerződés szlovák nyelven kerülnek megkötésre.

II.

A termékekről és az árakról szóló információk

 1. A termékekről szóló információk, beleértve az egyes termékek árának és főbb tulajdonságainak feltüntetését is, megtalálhatók a webáruház katalógusában az egyes termékeknél. A termékek feltüntetett árai tartalmazzák az általános forgalmi adót, minden kapcsolatos illetéket és a termék visszaküldési költségeit, ha ezt a terméket, annak jellegéből fakadóan, nem lehet a megszokott postai úton visszajuttatni. A termékek árai addig érvényesek, míg meg vannak jelenítve a webáruházban. Ez a rendelkezés nem zárja ki olyan adásvételi szerződés megkötését, melyben egyéni feltételeket határoztak meg.
 2. A webáruház katalógusában elhelyezett összes termék bemutatása informatív jellegű és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni erre a termékre.
 3. A webáruházban közzé vannak téve a termék csomagolására és szállítására vonatkozó információk. A webáruházban feltüntetett, a termék csomagolására és szállítására vonatkozó információ csak azokban az esetekben érvényes, ha a termék a Szlovák Köztársaság területén kerül kézbesítésre. Az aktuális szállítási árjegyzék elérhető az eladó honlapján www.drako.hu
 4. A termék vételárából nyújtott kedvezmények kölcsönösen nem kombinálhatók, hacsak az eladó és a vásárló nem egyeznek meg másként.

III.

A megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

 1. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségeket, melyek távközlési berendezések használatából eredően terhelik a vásárlót (az internet csatlakozás költségei, a telefonbeszélgetések költségei), a vásárló maga fizeti. Ezek a költségek nem térnek el az alap díjszabástól.
 2. A vásárló a következő módok valamelyikén rendelheti meg a terméket:
  • a webáruházban előzetes regisztráció után létrehozott felhasználói fiók segítségével,
  • regisztráció nélkül, a rendelési űrlap kitöltésével.
 3. A rendelés leadása során a vásárló kiválasztja a terméket, annak darabszámát valamint a fizetés és a kézbesítés módját.
 4. A megrendelés elküldése előtt a vásárló számára lehetőség nyílik a megrendelésbe beírt adatok ellenőrzésére és módosítására. A megrendelést a vásárló az eladónak a " Rendelés megerősítése "gomb megnyomásával küldi el. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a rendelési űrlapon szereplő összes kötelező adat megadása valamint annak megerősítése, hogy a vásárló megismerkedett a jelen üzleti feltételekkel.
 5. A megrendelés átvételét követően az eladó haladéktalanul visszaigazolja a vásárlónak a megrendelés átvételét, arra az e-mail címre, amelyet a vásárló a megrendelés során megadott. Ez a visszaigazolás a szerződés megkötésének tekintendő. A visszaigazolás mellékletét képezik az eladó aktuális üzleti feltételei. Az adásvételi szerződés a megrendelés eladónak, a vásárló e-mail címére küldött visszaigazolásával válik megkötötté.
 6. Abban az esetben, ha a megrendelésben feltüntetett valamelyik követelményt az eladó nem teljesítheti, módosított ajánlatot küld a vásárló e-mail címére. A módosított ajánlat új adásvételi szerződésjavaslatnak minősül. Az adásvételi szerződés ebben az esetben akkor válik megkötötté, ha a vásárló erre az ajánlatra beleegyező visszaigazolást küld, az eladó e-mail címére, amely a jelen üzleti feltételekben van feltüntetve.
 7. Az eladó által elfogadott összes megrendelés kötelező érvényű. A vásárló addig vonhatja vissza a megrendelést, amíg értesítést nem kap a megrendelés eladó általi elfogadásáról. A vásárló a megrendelést telefonon, az eladó telefonszámán vagy elektronikus üzenetben, az eladó e-mail címén vonhatja vissza, mindkettő fel van tüntetve a jelen a jelen üzleti feltételekben.
 8. Abban az esetben, ha nyilvánvaló műszaki hibára került sor az eladó részéről a termék árának webáruházban való feltüntetése során, vagy a megrendelés folyamán, az eladó nem köteles az árut ezen, a nyilvánvalóan hibás áron leszállítani a vásárlónak abban az esetben sem, ha a vásárlónak elküldte a megrendelés átvételéről szóló automatikus visszaigazolást a jelen üzleti feltételek szerint. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót a hibáról, és elküldi a vásárlónak a megadott e-mail címre a módosított ajánlatot. A módosított ajánlat új adásvételi szerződésjavaslatnak minősül, és az adásvételi szerződés ebben az esetben akkor válik megkötötté, ha a vásárló erre az ajánlatra beleegyező visszaigazolást küld, az eladó e-mail címére.

IV.

A felhasználói fiók

 1. A vásárló webáruházban történt regisztrációja alapján, a vásárló beléphet a felhasználói fiókjába. A vásárló a felhasználói fiókjából rendelheti meg a termékeket. A vásárló regisztráció nélkül is megrendelheti a termékeket.
 2. A felhasználói fiók létrehozása és a termék megrendelése során a vásárló köteles az összes adatot helyesen és valósan megadni. A felhasználói fiókban megadott adatokat a vásárló köteles azok bármilyen változása esetén aktualizálni. A vásárló által a felhasználói fiókban feltüntetett és a termék megrendelése során megadott adatokat az eladó helyes adatoknak tekinti.
 3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést a felhasználónév és a jelszó biztosítja. A vásárló köteles titokban tartani a felhasználói fiókjához való hozzáféréssel kapcsolatos információkat. Az eladót nem terheli felelősség, ha a felhasználói fiókkal harmadik személy esetlegesen visszaélnének.
 4. A vásárló nem jogosult felhasználói fiók használatát harmadik személy számára lehetővé tenni.
 5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, épedig elsősorban abban az esetben, ha a vásárló a felhasználói fiókját hosszabb ideig nem használja, vagy abban az esetben, ha a vásárló megszegi az adásvételi szerződésből és a jelen üzleti feltételekből eredő kötelezettségeit.
 6. A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja nem feltétlenül folyamatosan hozzáférhető, elsősorban az eladó hardver- és szoftvereszközeinek elengedhetetlen karbantartása miatt, illetve harmadik személy hardver- és szoftvereszközeinek elengedhetetlen karbantartása miatt.

V.

Fizetési feltételek és az áru leszállítása

 1. Az az adásvételi szerződés szerinti áru ellenértékét és az áru szállításával összefüggő esetleges költségeket a vásárló a következő módokon fizetheti ki:
  • készpénzmentes átutalással az eladó IBAN: SK52 1111 0000 0014 1994 8006, SWIFT: UNCRSKBX sz. bankszámlájára, melyet a Unicredit Bank Czech and Slovak republik vezetnek,
  • készpénzzel, utánvéttel az áru átvételekor.
 2. A vételárral együtt a vásárló köteles kifizetni az eladónak a termék csomagolásával és leszállításával kapcsolatos költségeket a szerződéses összegben. Ha nincs a továbbiakban kimondottan másként feltüntetve, a továbbiakban vételár alatt a termék leszállításával összefüggő költség is értendő.
 3. Készpénzes fizetés esetén a vételár fizetése az áru átvételekor esedékes. Készpénzmentes fizetés esetén a vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül esedékes.
 4. Fizetési átjáró segítségével történő fizetés esetén a vásárló az adott elektronikus fizetést biztosító szolgáltató utasításai szerint jár el.
 5. Készpénzmentes fizetés esetén, a vásárló vételár kifizetési kötelezettsége abban a pillanatban van teljesítve, mikor az adott összeg az eladó bankszámláján jóváírásra kerül.
 6. Az eladó a vevőtől előre semmilyen előleget vagy egyéb hasonló kifizetést nem követel meg. A vételár kiegyenlítése az áru elküldése előtt nem minősül előlegnek.
 7. A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles a vásárló részére pénztári bizonylatot kiállítani. Egyúttal köteles az átvett bevételt az adókezelőnél online nyilvántartásba venni, műszaki hiba esetén, ezt legkésőbb 48 órán belül köteles pótolni.
 8. A terméket a következő módon juttatjuk el a vásárlónak:
  • a vásárló által, a megrendelésben meghatározott címre,
  • csomagkiadópont segítségével, annak a kiadópontnak a címére, amelyet a vásárló meghatározott.
 9. Az eljuttatási mód kiválasztása a termék megrendelése során történik.
 10. A termék szállítási költsége, a termék eljuttatásának és átvételének módja függvényében, fel van tüntetve a vásárló megrendelőjében és a megrendelés eladó általi visszaigazolásában. Abban az esetben, ha a szállítás módjában a vásárló különleges kívánsága alapján egyeznek meg, a vásárló viseli az ilyen szállítási módból eredő kockázatot és esetleges további költségeket.
 11. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles a vásárló által a megrendelésben meghatározott helyre leszállítani a terméket, a vásárló köteles a terméket a leszállításkor átvenni. Abban az esetben, ha a vásárló oldalán felmerülő okok miatt a terméket ismételten vagy más módon kell kézbesíteni, mint az a megrendelésben fel volt tüntetve, a vásárló köteles a termék ismételt kézbesítéséből, illetve a másmilyen kézbesítési módokból eredő költségeket megtéríteni.
 12. A termék szállítótól történő átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni a termék csomagolásainak sértetlenségét, és bármilyen hibák esetén ezt haladéktalanul jelezni a szállítónak, valamint a szállítóval jegyzőkönyvet felvenni a káresetről, továbbá az adott helyzetről késedelem nélkül tájékoztatni az eladót a +36 70 545 8381 telefonszámon vagy a hello@drako.hu e-mail címen. Ha az áru átvétele idején a csomagolás sérülése alapján felmerül a gyanú, hogy a termék is megsérült, esetleg a csomagolás oly módon sérült, hogy abból a küldeménybe való jogtalan behatolásra lehet következtetni, a vásárló nem köteles átvenni a küldeményt a szállítótól. Szükséges azonban ilyen esetben is jegyzőkönyvet felvenni a szállítóval a küldemény át nem vételéről, és haladéktalanul tájékoztatni az eladót az adott helyzetről a +36 70 545 8381 telefonszámon vagy a hello@drako.hu e-mail címen.
 13. A termék rejtett hibáit (értve ez alatt azokat a hibákat, melyeket nem lehetett a termék átvételekor megállapítani) a vásárló köteles legkésőbb a termék szállítótól történt átvételétől számított 24 órán belül jelezni a +36 70 545 8381 telefonszámon vagy a hello@drako.hu e-mail címen.
 14. Az eladó adóbizonylatot – számlát állít ki a vásárlónak, amely egyúttal garancialevélként is szolgál. Az adóbizonylat mindig a szállított termékhez van csatolva.
 15. A vásárló a termék tulajdonjogát a termék teljes vételárának kiegyenlítésével szerzi meg, beleértve a szállítási költségeket is, legkésőbb azonban a termék átvételekor. A termék véletlen elvesztésével, sérülésével vagy megsemmisülésével járó felelősség a termék átvételének pillanatában száll át a vásárlóra vagy abban az időpontban, amikor a vásárló a terméket köteles lett volna átvenni, de az adásvételi szerződéssel ellentétben ezt nem tette meg.

VI.

A szerződéstől való visszalépés

 1. Az a vásárló, aki vállalkozói tevékenységén kívül, mint vásárló fogyasztó kötött adásvételi szerződést, jogosult indoklás nélkül is visszalépni az adásvételi szerződéstől.
 2. A szerződéstől való visszalépés határideje 14 nap
  • a termék átvételének napjától számítva,
  • a termék utolsó szállítmányának átvételének napjától számítva, ha a szerződés tárgya többféle termék vagy több rész leszállítása,
  • a termék első szállítmányának átvételének napjától számítva, ha a szerződés tárgya rendszeres, ismételt áruszállítás.
 3. A vásárló, egyebek mellett, nem léphet vissza:
  • a szolgáltatásnyújtási szerződéstől, ha azt teljesítették az ő kifejezett előzetes beleegyezésével a szerződéstől való visszalépés határidejének letelte előtt, és az eladó a szerződés megkötése előtt közölte a vásárlóval, hogy ilyen esetben nincs joga a szerződéstől való visszalépésre, és ha a szolgáltatásnyújtásra teljes mértékben sor került,
  • az áruszállításról vagy szolgáltatásnyújtásról szóló adásvételi szerződéstől, melyek ára a pénzügyi piacok kilengéseitől függ, az eladó akaratától függetlenül, és amelyre a szerződéstől való visszalépés határideje alatt sor kerülhet,
  • a szeszesitalok szállításáról szóló adásvételi szerződéstől, melyek áráról a szerződés megkötése idején állapodtak meg, és melyeket csak harminc nap leteltével lehet leszállítani, valamint amelyek ára a piac kilengéseitől függ, az eladó akaratától függetlenül,
  • olyan termék szállításáról szóló adásvételi szerződéstől, amely a vásárló kérései szerint került átalakításra, illetve méretre gyártott termék vagy külön egy vásárló részére készült termék,
  • olyan termék szállításáról szóló adásvételi szerződéstől, amely gyorsan romlik, vagy olyan termék, amely a leszállítás után, a jellegére való tekintettel visszafordíthatatlanul összekeveredett más termékkel,
  • olyan zárt csomagolású termék szállításáról szóló adásvételi szerződéstől, amelyet egészségvédelmi vagy higiéniai okokból lehet visszavenni, és amelynek védőcsomagolása az átadást követően megsérült,
  • hangfelvételek, videó felvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógép szoftverek szállításáról szóló adásvételi szerződéstől, ha azokat védőcsomagolásban árulják és a vásárló ezt a csomagolást felbontotta,
  • újságok, heti- és havilapok vagy magazinok szállításáról szóló adásvételi szerződéstől, kivéve az előfizetési megállapodás alapján történő értékesítést vagy a nem védőcsomagolásban árusított könyvek eladását,
  • a nem kézzelfogható hordozón árusított elektronikus tartalomról szóló adásvételi szerződéstől, ha annak átadása a vásárló kifejezett beleegyezésével megkezdődött és a vásárló kijelentette, hogy rendesen tájékoztatták arról, hogy e belegyezés megadása után elveszíti a szerződéstől való visszalépéshez való jogát,
  • további esetekben, melyek a Tt. többször módosított, 102/2014. sz. törvényének (a fogyasztók védelméről távértékesítéssel vagy az eladó üzlethelyiségén kívül megkötött adásvételi vagy szolgáltatás nyújtási szerződés esetén) 7. § 6. bek. vannak felsorolva.
 4. A szerződéstől való visszalépés határidejének betartásához a vásárlónak a szerződéstől való visszalépés határideje alatt kell elküldenie a szerződéstől való visszalépésről szóló nyilatkozatot közvetlenül a www.drako.hu...... honlapon található űrlap segítségével vagy közvetlenül a www.drako.hu.... honlapról letölthető űrlap segítségével.
 5. A szerződéstől visszalépő vásárló köteles a szerződéstől való visszalépéstől számított 14 napon belül visszaszolgáltatni a terméket az eladónak. A termék visszaszolgáltatásából eredő költségek a vásárlót terhelik, éspedig abban az esetben is, ha a terméket nem lehetséges, annak jellegéből eredően a szokásos postai úton visszajuttatni.
 6. Ha a vásárló visszalép a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legfeljebb a szerződéstől való visszalépéstől számított 14 napon belül visszafizeti neki azt a pénzösszeget, beleértve a szállítási költségeket is, melyeket tőle átvett, éspedig ugyanolyan módon. Az eladó a vásárlónak csak akkor juttatja vissza más módon az átvett pénzösszeget, ha azzal a vásárló egyetért, és ha ezzel számára új költségek nem keletkeznek.
 7. Ha a vásárló, az eladó által felkínált legolcsóbb áruszállítási módnál drágább szállítási módot választott, az eladó a vásárlónak a szállítási költségeket a felkínált legolcsóbb szállítási mód árának megfelelő összegben fizeti vissza.
 8. Ha a vásárló az adásvételi szerződéstől visszalép, az eladó nem köteles visszafizeti a vásárlónak az átvett pénzösszeget előbb, mint a vásárló a terméket visszaadja vagy igazolja azt, hogy a terméket az eladónak elküldte.
 9. A vásárló az eladónak a terméket köteles sértetlenül, használatlanul és tisztán visszajuttatni, és amennyiben lehetséges, az eredeti csomagolásban. A terméken keletkezett kár után járó kártérítési igényét az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vásárló vételár-visszafizetési igényével szemben.
 10. Az eladó jogosult visszalépni az adásvételi szerződéstől abban az esetben, ha a készletek kimerültek, a termék nem áll rendelkezésre, vagy ha a termék gyártója, importőre vagy beszállítója beszüntette a termék gyártását vagy behozatalát. Az eladó erről haladéktalanul értesíti a vásárlót, a megrendelésben feltüntetett e-mail címen, és az adásvételi szerződéstől való visszalépésről szóló tájékoztatást követő 14 napon belül visszafizet neki minden pénzösszeget, beleértve a szállítási költségeket is, amelyeket tőle a szerződés alapján átvett, éspedig ugyanolyan módon, esetleg a vásárló által meghatározott módon.

VII.

A hibás teljesítésből eredő jogok

 1. Az eladó felel a vásárlónak, hogy a terméknek az átadáskor semmilyen hibái nincsenek. Az eladó elsősorban amiatt felel a vásárlónak, hogy akkor, mikor a vásárló az árut átvette:
  • a termék rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekről a felek megállapodtak, és ha ilyen magállapodás nem született, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amilyeneket a vásárló elvárt, tekintettel a termék jellegére és az eladó reklámja alapján,
  • a termék alkalmas arra a célra, amelyet a termék használatával kapcsolatban az eladó feltüntetett, vagy amelyre ez a fajta termék általában használatos,
  • a termék minőségileg vagy kivitelben megfelel az egyeztetett mintának vagy eredetinek, ha a minőség vagy a kivitel egyeztetett minta vagy kivitel szerint került meghatározásra,
  • a termék mennyisége vagy tömege megfelelő és
  • a termék megfelel a jogszabályok követelményeinek.
 2. vásárló fogyasztó jogosult a hibából eredő jogok érvényesítésére, amely a fogyasztási cikknél, annak átvételétől számított huszonnégy (24) hónapon belül felmerül. A vásárló vállalkozó jogosult a hibából eredő jogok érvényesítésére, amely a fogyasztási cikknél, annak átvételétől számított huszonnégy (12) hónapon belül felmerül. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó olyan hiba miatt alacsonyabb áron árusított termék esetében, amely miatt az alacsonyabb árat megállapították, a termék kopására, mely a megszokott használatból ered, használt termék esetén olyan hibára, amely a használat vagy kopás mértékének felel meg, amellyel a termék már a vásárló általi átvételkor is rendelkezett, vagy ha ez a termék jellegéből adódik.
 3. Hiba előfordulása esetén a vásárló reklamációt nyújthat be az eladónak és követelheti:
  • ha olyan hibáról van szó, amelyet ki lehet küszöbölni:
   • - a termék hibájának ingyenes kiküszöbölését,
   • - a termék új termékre való cseréjét,
  • ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet kiküszöbölni:
   • - méltányos árengedményt a termék vételárából,
   • - a szerződéstől való visszalépést.
 4. A vásárló jogosult a szerződéstől való visszalépésre,
  • ha a terméknek olyan hibája van, melyet nem lehet kiküszöbölni, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű, hibátlan termékként történő használatát,
  • ha nem tudja a terméket rendeltetésszerűen használni a hiba vagy javítás utáni hibák ismételt megjelenése miatt,
  • ha nem tudja a terméket rendeltetésszerűen használni a termék nagyobb számú hibája miatt.
 5. Az eladó köteles elfogadni a reklamációt bármelyik üzemegységében, amelyben a reklamáció elfogadása lehetséges, esetlegesen a székhelyén vagy vállalkozásának helyén is. A fogyasztó a reklamációt az eladó által meghatározott személynél is érvényesítheti. Ha a fogyasztó reklamációját az eladó által meghatározott személy intézi, az a reklamációt csak a megjavított termék átadásával intézheti el, egyébként a reklamációt elintézésre az eladónak továbbítja. Az eladó köteles a vásárlónak írásbeli igazolást adni arról, hogy a vásárló mikor érvényesítette a jogát, mi a reklamáció tartalma és a vásárló a reklamáció elintézésének milyen módját kéri, valamint a reklamáció elintézésnek dátumáról és módjáról szóló igazolást, beleértve a javítás elvégzéséről és időtartamáról szóló igazolást, esetleg a reklamáció elutasításának írásos indoklását.
 6. Ha a fogyasztó érvényesíti a reklamációt, az eladó vagy az általa megbízott alkalmazott vagy meghatározott személy köteles tájékoztatni a fogyasztót a hibás teljesítésből eredő jogairól. A fogyasztó döntése alapján, mely hibás teljesítésből eredő jogait érvényesíti, az eladó vagy az általa megbízott alkalmazott vagy meghatározott személy köteles azonnal, bonyolult esetekben a reklamáció érvényesítésétől számított három munkanapon belül meghatározni a reklamáció intézésének módját, indokolt esetekben, főleg ha a termék állapotának bonyolult műszaki kiértékelésére van szükség, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül. A reklamáció intézési módjának meghatározása után a reklamációt, beleértve a hiba elhárítását is azonnal el kell intézni, miközben indokolt esetekben a reklamációt később is el lehet intézni. Azonban a reklamáció elintézésének ideje, beleértve a hiba kiküszöbölését is, a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napnál nem szabad tovább tartania. Ezen határidő elvesztegetett lejárta a szerződés jelentős megszegésének minősül és a vásárló jogosult az adásvételi szerződéstől való visszalépésre vagy jogosult a termék, új termékre való cseréjére. A reklamáció érvényesítésének időpontjának az az időpont minősül, amikor a vásárló akaratának kinyilvánítása (a hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítése) megérkezik az eladóhoz.
 7. Az eladó írásban tájékoztatja a vásárlót a reklamáció eredményéről, éspedig legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül.
 8. A vásárlót a hibás teljesítésből eredő jog nem illeti meg, ha a vásárló a termék átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a hibát a vásárló maga okozta.
 9. Jogos reklamáció esetén a vásárló jogosult ténylegesen felmerülő költségeinek megtérítésére, melyek a reklamáció érvényesítésével kapcsolatosan jöttek létre. A vásárló ezt a jogát az eladónál a jótállási idő letelte után egy hónapon belül érvényesítheti.
 10. A reklamáció módját és annak elintézésének módját, ha több lehetőség is van, a vásárló választhatja meg.
 11. A szerződő felek jogait és kötelességeit, a hibás teljesítésből eredő jog tekintetében a Tt. többször módosított, 40/1964 sz. törvényének (Kereskedelmi Törvénykönyv) 499. – 510. §, 596. – 600. § és 619. – 627. § valamint a Tt. többször módosított, 250/2007 sz. a fogyasztó védelméről szóló törvénye rendezi.
 12. A felek további jogait és kötelességeit, melyek az eladó hibákra vonatkozó felelősségével függenek össze, az eladó reklamációs rendje szabályozza. A reklamációs rend hozzáférhető az eladó honlapján: www.drako.hu

VIII.

Kézbesítés

 1. A szerződő felek minden írásbeli levelezést kölcsönösen elektronikus posta segítségével bonyolíthatnak le.
 2. A vásárló a vevőnek a leveleit a jelen üzleti feltételekben feltüntetett e-mail címre kézbesíti. Az eladó a vásárlónak a leveleit a felhasználói fiókban vagy a megrendelésen feltüntetett e-mail címre kézbesíti.

IX.

A viták peren kívüli rendezése

 1. A fogyasztó jogosult jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal a móddal, ahogyan az eladó a reklamációját elintézte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait. A fogyasztó jogosult a vita alternatív (peren kívüli) megoldását kezdeményezni alternatív vitarendezési testületnél, ha az eladó az előző mondat szerinti kérvényére elutasító választ adott, vagy a kérvény elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszolt rá. Ezzel nincs érintve a fogyasztónak az a lehetősége, hogy bírósághoz forduljon.
 2. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezésében a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet az illetékes, székhelye: Prievozská 32., 827 99 Pozsony, statisztikai azonosítója: 17 331 927, melyet az említett célból a következő címen lehet elérni: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Központi felügyelet, Nemzetközi Kapcsolatok és Alternatív Vitarendezések Osztálya, Prievozská 32., 827 99 Pozsony 27, vagy elektronikusan az ars@soi.sk vagy az adr@soi.sk e-mail címeken. Honlap: https://www.soi.sk/. A http://ec.europa.eu/consumers/odr internetes címen található on-line vitarendezési platformot az adásvételi szerződésből eredő, eladó és vásárló közötti viták rendezésére lehet használni.
 3. Az Európai Fogyasztói Központ Szlovák Köztársaság, székhelye: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Pozsony, internetes címe: http://esc-sr.sk/ olyan kapcsolattartó pont, melyet az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szerint hoztak létre.
 4. Az eladó vállalkozói engedély alapján jogosult a termék eladására. A vállalkozói ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes Járási Hivatal Vállalkozói Osztálya végzi. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet végzi, bizonyos határokon belül, egyebek mellett a Tt. a fogyasztó védelméről szóló, többször módosított, 250/2007 sz. törvényének betartásának ellenőrzését is.

X.

Egyéb rendelkezések

 1. Az eladó és a vásárló közötti összes megállapodás a Szlovák Köztársaság jogrendjéhez igazodik. Ha az adásvételi szerződésen alapuló viszony nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodtak abban, hogy a viszony a Szlovák Köztársaság jogrendjéhez igazodik. Ezzel nincsenek érintve a fogyasztó általános érvényű jogszabályokból eredő jogai.
 2. Az eladót a vásárlóval szembeni viszonyban, a Tt. a fogyasztó védelméről szóló, többször módosított, 250/2007 sz. törvényének értelmében, semmilyen magatartási kódex nem köti.
 3. Az eladó honlapjaihoz fűződő minden jog, elsősorban a tartalom szerzői joga, beleértve az oldal elrendezését, a fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat valamint további tartalmakat és elemeket az eladót illeti meg. Az eladó beleegyezése nélkül tilos a honlap vagy annak részeinek másolása, átdolgozása vagy másmilyen felhasználása.
 4. Az eladó felel a webáruház azon hibáiért, melyek harmadik személyek beavatkozásából, vagy annak nem rendeltetés szerinti használatából erednek. A vásárló a webáruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek negatív hatással lehetnek annak üzemeltetésére, és nem végezhet semmilyen olyan tevékenységet, amely számára vagy harmadik személyek számára lehetővé tenné a jogtalan beavatkozást, vagy a szoftver illetve a webáruház más részeinek jogtalan használatát, és a webáruháznak vagy részeinek illetve a szoftvernek oly módon való használatát, amely ellentétes lenne annak rendeltetésével és céljával.
 5. Az adásvételi szerződés beleértve az üzleti feltételeket is az eladó által elektronikus formában archiválásra kerül és nyilvánosan nem hozzáférhető.
 6. Az üzleti feltételek tartalmát az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. Ezzel a rendelkezéssel nincsenek érintve azok a jogok és kötelességek, melyek az előző olvasatú üzleti feltételek hatálya alatt jöttek létre.
 7. Az üzleti feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való 14 napos határidőn belüli visszalépés menete, mely az eladó honlapján: www.drako.hu található, továbbá az adásvételi szerződéstől való 14 napos határidőn belüli visszalépés formanyomtatványa, mely az eladó honlapján: www.drako.hu található, valamint a reklamáció rendje, szintén az eladó honlapján: www.drako.hu.

A jelen üzleti feltételek 2018. 05. 01-jén lépnek hatályba.